background image

  • bacak

   Genel Yaklaşım

   NORM, çok boyutlu sistemi ve disiplinlerarası değer, bilgi ve deneyim birikimleri ile operasyonel başarıları hedefleyerek, paydaşlarına “nerede olmamız gerekiyor” sorusunun cevabını bulmalarında yön göstericidir.
   Siz de, NORM Pusula ile artan rekabet ortamında projelerinize yön bulmak için paydaşımız olun.

   Bize Ulaşın

  • kalça

   Danışmanlıklar

   Günümüzde kurum ve kuruluşların gelişebilmeleri ve piyasa koşullarına uygun rekabet edebilmeleri için; pazar paylarını, karlılıklarını yükseltmeleri, değişik fon kaynaklarını yaratmaları, süreçlerini iyileştirmeleri, yöneticilerini geliştirmeleri, çalışanlarına aidiyet duygusu kazandırmaları, projelerini etkin yönetmeleri, kurum kültürü ve paydaş memnuniyeti arttırmaları gerekmektedir. NORM Pusula hizmetlerimizle bu hedeflere adım adım ve planlı bir şekilde ulaşılması sağlanır.

   Bize Ulaşın