background image

  • bacak

   Ulusal Proje Meslek Konferansı – UPMK

   Türk Proje Yönetim Meslek Enstitüsü’nün, Proje Yöneticiliği mesleğini tanıtma ve geliştirme misyonu çerçevesinde, NORM’un ev sahipliğinde her yıl ulusal boyutta düzenlenen konferanstır.
   Proje yöneticilerini, ekipleri üyelerini fiilen buluşturan bu organizasyon, meslekî sorun ve önerilerin paylaşıldığı bir dayanışma zemini oluşturur.

   TPYME.org

   Çetin Ceviz 2017-auf

  • TPYME “Çetin Ceviz Proje Yöneticisi” Ödülleri

   Proje Yönetici Ulusal Meslek Standardı’nın kabul edilmesi ile TPYME “Çetin Ceviz Proje Yöneticisi” Ödülleri verilmeye başlanmıştır.
   Proje yöneticilerinin; mesleğe, projelerine, kurumuna ve ülkeye kattıkları değerlere göre, bu ödüller sahiplerini bulur.

   TPYME.org

  • bacak

   Türk Proje Yönetim Meslek Enstitüsü -TPYME

   Liyakat ve gönüllülük ilkesine dayalı, meslektaşların birbirini tanıma, itibar tescili ve mesleki dayanışması amacı ile kurulmuş sosyal bir platformdur. Platform, proje yönetimi uygulamalarının yasal altyapısının oluşturulması, dünya uygulamaları ile kıyaslanması, proje profesyonellerinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, denetlenmesi ve güncellenmesi konularında faaliyet gösterir.

   TPYME.org

  • Proje Yöneticisi Meslek Standardı

   NORM ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasındaki işbirliği protokolü çerçevesinde, Proje Yöneticisi’nin bir meslek tanımı yapılmıştır. “İş ve Yönetim Sektöründe, Proje Yöneticisi (Seviye 6) Meslek Standardı” 2013 yılında yürürlüğe girmiştir.

   MYK.org.tr