background image
Genel Yaklaşım

NORM Atölyeleri, kurumlara vizyon ve misyonlarıyla, kişilere de kariyer hedefleriyle eşleşen alanlarda kendilerini geliştirmeleri için rehberdir.Kurum ve kişileri daha stratejik düşünmeye yönlendirerek sürdürülebilir bir gelişim sürecinin çok boyutluluğunu hedefleyen NORM Atölyeleri, deneyimlerin eğitimle birlikte harmanlandığı yeni bir yaklaşım ile sunulmaktadır.

Bize Ulaşın
 

Kurum Atölyeleri 

 Bu çalışmalarında NORM, üretim sürecinin en önemli aktörü olan insanı, değer, bilgi ve deneyim çıktıları ile donatır, kurumsal verimlilik artışı sağlar, çalışan iş doyumunu arttırır. Proje Yönetimi, , Kurum İtibarı, Finansman Kaynaklarına Erişim, Yönetim ve Liderlik Becerileri ana başlıklarında toplanan Atölye çalışmaları ile kurumların özgün bilgiler öncülüğünde farklılaşması ve sektörde aranır olması desteklenir.
 
Kişisel Atölyeler 
bacak
 NORM, Kişisel Atölye çalışmaları ile bireyin çok yönlü gelişimini hedefler. Kişi, hem sosyal yaşamında hem de iş yaşamında öğrenme sürecine devam eder. Daha etkin ve verimli olmanın yollarını arar. NORM, Kişisel Gelişim, Liderlik, Sosyal Girişimcilik ve Kariyer Yönlendirme ana başlıklarında toplanan Atölye çalışmaları ile kişinin kendine yatırırım yapmasını teşvik ederek, çok yönlü bir gelişim sürecinin başlamasını sağlar.
 
Yaşayarak Öğrenme
 NORM, Yaşayarak Öğrenme Atölye çalışmalarında modern iş dünyasının çalışanlarının çalıştıkları kuruma yönelik aidiyet duygusunun geliştirilmesi, ekip ruhunun inşası ve sinerji yaratılmasında etkin rol oynar. Beden Perküsyonu, Ofiste Yaşam, Düşünme Sporları ve Ofis Dışı Yaşam ana başlıkları altında sunulan bu Atölye çalışmaları ile kişiye odaklı aktiviteler sonucunda farkındalık ve yetkinlik kazanımı hedeflenir, çalışanın iş yaşamı kimlik oluşum sürecine değer katılır.

Eğitim Kataloğumuz