background image

 • NORM’un Hikayesi

  NORM, 2009 yılında ulusal ve uluslararası tüm sektörlerde ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün oluşturulmasına ve istihdam edilmesine destek olmak amacıyla dernek olarak kurulmuştur.
  Bugün NORM, geliştirmeye devam ettiği bilgi ve deneyimleri ile paydaşlarının değişim ve dönüşüm hedeflerini gerçekleştirmelerinde güvenilir yol arkadaşlığına devam etmektedir.

  Tüzük
 • Mesajımız

  Gelişim, sürdürülebilir bir toplum kültürü için önemli bir faktördür. Biz NORM olarak yola çıktığımızda gördük ki insan daima ve sürekli bir gelişim içinde; kimi zaman işlenerek değer kazanan, kimi zaman da işlenmeden değerinin anlaşılmasını bekleyen. Çatımız altında yürüttüğümüz çalışmaların gücü ile toplumsal bir değer yaratmak üzere, gelişimi ve dönüşümü hedefledik. Stratejik ve taktiksel davranış değişimini çalışmalarımız ile mümkün kılmaya odaklandık. Çok boyutlu sistemimiz ile değer, deneyim ve bilgi birikimimizi yaratıcı ve çağdaş bir şekilde aktarmak da en temel ilkemiz oldu.

 • Misyon

  Yerel ve küresel konulara duyarlı yaklaşımını çok boyutlu altyapısıyla bütünleştirerek işveren ve iş alanlara yönelik değişim ve dönüşüm odaklı destek bilgileri üretmektir.

  Vizyon

  Özgün bilginin öncülüğünde, disiplinlerarası altyapısı ile, paydaşlarının farklılığına ve gereksinimlerine saygılı, güvenilir, ulusal bir referans noktasıdır.

 • Paydaşlarımız

  Günümüzde STK’lar; kamu, özel sektör ve üniversitelerle yaptıkları işbirlikleri ile sürdürülebilirliklerini daha da güçlendirir. Paydaşlarla birlikte yapılan projeler uzun soluklu olur ve toplumda daha fazla insana ulaşmayı başarır.
  NORM’ un paydaşları; Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler, AR-GE Kuruluşları, Kamu Kurumları, Özel Sektör Kuruluşları, Yerel Yönetimler, KOBİ’ler, dezavantajlı gruplar, öğrenciler, gençler, kadınlar başta olmak üzere kurumsal ve bireysel gelişimi sağlamak isteyen herkes…

  Bize Ulaşın